تازه ترین خبرها

معاون نخست و دوم مجلس نماینده گان تعیین شد.

Posted on سه شنبه 11 سرطان 1398

امیر خان یار با اخذ ۱۳۱ رای همچون معاون نخست و احمدشاه رمضان با اخذ ۱۱۹ رای معاون دوم مجلس نماینده گان برگزیده شدند.اما نامزدان منشی و نایب منشی مجلس نتوانستند ارای پنجاه جمع یک را بدست اورند.امروز ۱۱ تن خودشان را برای پوست معاونین و منشی های مجلس نامزد کرده بودند که در نتیجه فقط سرنوشت معاون اول و دوم مجلس تعیین شد.پس از بی نتیجه رسیدن انتخابات روز گذشته، امروز برای ۱۱ نماینده مردم در محلس فرصت نامزد کردن برای کرسی های هیات اداری مجلس داده میشود.۱۱ تن که در پوست های معاون نخست معاون دوم منشی و نایب منشی خودشان را نامزد کردند.امیرخان یار، محمد الله بتاش، همچون معاونین نخست، احمدشاه رمضان، سید احمد سیلاب معاونین دوم، خدیجه الهام خلیلی، سید طاها صادق، عبدالقادر قلاتوال نامزد منشی، ذکیه سنگین، عبدالبصیر عثمانی، نعمت الله کریاب، و نظیفه ذکی به پوست منشی دوم خودشان را نامزد کردند.که در نهایت امیرخان یار با بدست اوردن ارای پنجاه جمع یک به عنوان معاون نخست و احمدشاه رمضان معاون دوم برگزیده میشوند.در همین حال هیچ یک از نامزدان منشی ها نتوانستند ارای پنجاه جمع بک را بدست اورند و برای ان فردا به انتخابات مجدد صورت خواهد گرفت.این همه در خالیست که از اغاز پارلمان نزدیک به چهار ماه گذشته اما محلس تا هنوز نتوانسته هییات اداری اس را تعیین کند

اشتراک گذاری این مطلب :

مجموعه ها

تماشای سرویس خبری ۵:۳۰ شام