تازه ترین خبرها

سالانه 600 میلیون دالر از کشت زادهای مواد مخدر افغانستان سود برده می شود.

Posted on سه شنبه 11 سرطان 1398

بر بنیاد یک گزارش جهانی کشت زارهای مواد مخدر افغانستان سالانه 600 میلیون دالر تولید دارند و تنها در سال 2018 میلادی مافیای مواد مخدر 1.3 میلیارد دالر تنها از انتقال این مواد تا مرزهای افغانستان سود کرده اند.حکومت افغانستان نیز می پذیرد که هم اکنون 2.5 میلیون نفر به شمول کودکان و بانوان در کشور معتاد به مواد مخدر اند و بیشتر کشت زارها نیز در بخش های ناامن افغانستان وجود دارند.از روز جهانی پی کار با مواد مخدر در افغانستان تجلیل شد.در این روز وزارت امور داخله از تخریب پنجاه تا شصت کارخانه تولید مواد مخدر در خلا دو ماه توسط نیروهای دولتی خبر می دهد که روزآنه تا یک میلیون دالر درآمد داشته اند.به گرفته سرپرست وزارت امور داخله طالبان پس از توافق صلح باید تعهد کنند که روابط شان تولید و قاچاق مواد مخدر را قطع کنند.در این خصوص یک گزارش تازه جهانی نشان می دهد که مافیای مواد مخدر در افغانستان سالانه سود هنگفتی از کشت، و قاچاق مواد مخدر در افغانستان به دست آورده اند.مارک کولن رییس اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل برای افغانستان : در افغانستان در سال 2018 میلادی تنها 600 میلیون دالر از کشت‌زار های مواد مخدر سود برده شده و هم‌چنان شبکه های مافیایی قاچاق مواد مخدر 1.3 میلیارد دالر از انتقال این مواد از کشت‌زار ها به مرز های افغانستان سود برده اند.این روز در افغانستان زیر عنوان صحت برای عدالت و عدالت برای صحت با اجرای نمایش ها در وزارت امور داخله تجلیل شد.با این همه و بر بنیاد گزارش های جهانی تعداد معتادان در سرتاسر جهان در سال 2018 میلادی رشد چشم گیری داشته که ظاهرا در حال حاضر رقم معتادان در تمام جهان به 35 میلیون نفر یعنی بیشتر از کل نفوس افغانستان رسیده است.

اشتراک گذاری این مطلب :

مجموعه ها

تماشای سرویس خبری ۵:۳۰ شام