تازه ترین خبرها

حکومت افغانستان به نشانه حسن و نیت صد تن از اعضای زندانی گروه طالبان را در سراسر کشور از بند رها کرده‌است.

Posted on سه شنبه 21 جوزا 1398

منابع در حکومت تایید می‌کنند که در دور روز اخیر بیش از سه صد تن طالبان از زندان های کشور به دستور ریس جمهور غنی آزاد شده اند و این روند همچنان ادامه دارد.از سوی دیگر طالبان در اعلامییه از حکومت خواستار رهایی افراد دیگر شان که در زندان های کشور به سر میبرند شده اند .آزادی بیش از سه صد تن از زندانیان گروه طالبان که در دوز اخیر به گونه خوشبینی‌ها و بدبینی‌ه را به دنبال داشته است.نزدیک به 80 تن از زندانیان گروه طالبان به در روز دوشنبه به دور از دید رسانه‌ها آزادی شدند و روزسه شنبه بیش از دو صد تن دیگر مشمول 34 زندانی از هرات که متعهد به عدم پیوست به گروه طالبان هستند آزاد شدند و قرار است تعداد دیگر باقی مانده نیز به روز های بعدی آزاد شوند آزاد شدگان عمدتا از میان اعضای طالبان،هستند که سال‌های زیادی را پس پنجره‌های بند گذرندند.در همین حال مجلس سنا این اقدام را که حکومت فرمایش جرگه بزرگ مشورتی صلح می‌خواند اما اعضای این مجلس از بند رها شده های طالبان را خواست آمریکا عنوان می‌کند.از سوی هم آگاهان نیز دیده‌گاه مشابه‌ای در خصوص آزادی اعضای طالبان ندارند. شماری از آنان باورمند هستند که این اقدام در‌های صلح را باز خواهد کرد اما شماری دیگر آنرا اقدام پر از فاجعه می‌دانند.حکومت افغانستان اما در پاسخ به این انتقادها تاکید کرده که انتخاب این زندانیان پس از بررسی پرونده‌های‌شان انجام شده و در میان آنها هیچ فرد خطرناکی دیده نمی‌شود.زندانیان تعهد کرده‌اند که به قوانین کشور پایبند باشند و عملی خلاف قانون انجام ندهند.

اشتراک گذاری این مطلب :

مجموعه ها

تماشای سرویس خبری ۵:۳۰ شام