تازه ترین خبرها

واتیکان با انتشار یک سند راهنما مفاهیم جدید هویت جنسی را زیر سوال برده است.

Posted on سه شنبه 21 جوزا 1398

این سند از یک بحران آموزشی سخن به میان می آورد و می گوید که بحث های جاری می تواند مفهوم طبیعت را ویران و بنیاد خانواده را بی ثبات کند.این سند که همزمان با ماه سربلندی همجنسگرایان منتشر می شود با انتقاد فوری گروه های همجنسگرا روبرو شده است.این متن به خصوص به مفهوم امروزی جنسیت که پیچیده تر از تقسیم افراد به دو جنس است انتقاد می کند و می گوید که نظریه های جاری از طبیعت دور می شود .

اشتراک گذاری این مطلب :

مجموعه ها

تماشای سرویس خبری ۵:۳۰ شام