تازه ترین خبرها

خشونت در برابر بانوان و چالش های جانبی آن برای نهاد های حامی این قشر.

Posted on سه شنبه 24 ثور 1398

اما وزارت امور زنان و برخی از نهاد های حامی این قشر، تاکید دارند که برنامه های ویژه ای را برای بانوان متاثر از خشونت در نظر دارند.مسوولان این وزارت ایجاد مراکز حمایت از زنان را یک فرصت عالی برای بازتوانایی بانوان عنوان می کنند.زنان و دخترانی که در افغانستان گرفتار خشونت استند، نیازمند مکانی امن برای آنکه از آنان حمایت و حفاظت صورت گیرد، دارند زیرا این از بنیادی ترین حقوق افراد در هر اجتماع است.بانو وردک افزود که در خصوص حل مشکلات بانوان مواجه با خشونت، وزارت زنان راهکار و مقرره های ویژه یی را روی دست دارد.در این میان اما از جمله نهاد های مسوول برای اگاهی دهی از حقوق بانوان چه فعالیت هایی را به شکل موثر انجام می دهند؟این موارد در حالی مطرح می شود که بانوان از سال های گذشته تا کنون با چالش خشونت دست و پنجه نرم می کنند اما در عین حال گفته می شود که آمار ها در این بخش از اگاهی بیشتر در میان مردم خبر می دهد.

اشتراک گذاری این مطلب :

مجموعه ها

تماشای سرویس خبری ۵:۳۰ شام