تازه ترین خبرها

طالبان جدیتی برای صلح ندارند.

Posted on سه شنبه 24 ثور 1398

سفیر امریکا در کابل میگوید تاهنوز جدیتی از سوی طالبان برای مذاکره با حکومت افغانستان دیده نشده‌ است.جان بس سفیر واشنگتن در کابل نیز می گوید در ششمین دور گفتگوهای صلح زلمی خلیلزاد با طالبان فقط روی اینکه خاک افغانستان بر علیه کشورهای دیگر استفاده نشود پیشرفت صورت گرفته اما روی دیگر موارد تاهنوز هیچ پیشرفتی صورت نگرفته است.در همین حال عباس ستانکزی چندی قبل گفته بود اگر نظامی پوشان امریکا به توافق از افغانستان خارج نشوند گروه طالبان انان را به زور بیرون خواهند کرد.پس از به پایان ششمین دور گفتگوهای صلح زلمی خلیلزاد با اعضای گروه طالبان به باور سفیر امریکا در کابل گام های عملی و جدیت از سوی گروه طالبان برای روند صلح افغانستان دیده نشده است.جان بس سفیر واشنگتن در کابل میگوید از 4 مورد که در دورهای قبلی دیدار های دو طرف مطرح شده بود بجز یک مورد آن اینکه خاک افغانستان تهدید برای جهانیان نباشد پیشرفت صورت گرفته ولی در چندین موارد دیگر طالبان از خودشان جدیت عمل نشان نداده اند.جان بس:متأسفانه ما در بخش‌های دیگر به پیشرفت بسیار زیاد دست نیافتیم و در زمینه رسیدگی به خواست مردم افغانستان که ما نیز حمایتش می‌کنیم و آن کاهش خشونت و یا برقراری آتش‌بس است، پیشرفت حاصل نشده است. هم چنان هنوز ما شاهد نشانه‌ای از جدی بودن طالبان برای اجرای مذاکرات در مورد مسایلی که تنها افغان‌ها می‌توانند در موردش تصمیم بگیرند، با حکومت افغانستان و جمع گسترده‌تر نیستیم.این در حالیست که عباس استانکزی رییس هییت گفتگو کننده طالبان در گفتگوهای صلح گفته است اگر امریکا از افغانستان به روی توافق بیرون نشوند گروه طالبان نظامی پوشان امریکایی را به زور از خاک افغانستان بیرون خواهند کرد.از سوی هم حکومت افغانستان لجاجت طالبان را یگانه دلیل برای دوام جنگ در کشور میداند و نیز از این گروه بار ها خواسته است به روند صلح بپیوندند.

اشتراک گذاری این مطلب :

مجموعه ها

تماشای سرویس خبری ۵:۳۰ شام