تازه ترین خبرها

در گفتگوهای صلح از دست اورد های زنان دست بردار نخواهیم شد.

Posted on سه شنبه 22 حوت 1397

بانوی نخست کشور با ابراز این مطلب هشدار میدهد هیچ یک از طرف های درگیر جنگ نمیتواند دستاورد های زنان را نادیده گیرد.از سوی هم سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان نگران عدم حضور بانوان در گفتگو های صلح است اما تاکید بر رسیدگی به نگرانی بانوان برای اشتراک در دور بعدی گفتگوها دارد.در اینجا از دوسالگی تاسیس اتاق تجارت و صنایع بانوان یادبود میشود.اتاق تجارت وصنایع بانوان، با این برنامه در تلاش اند تا استعداد زنان را از دانشگاه های خصوصی و دولتی شناسایی کنند.حتا شماری بانوان که در راس نهاد های دولتی قرار دارند،نگران از دست رفتن دستآورد های شان در گفتگو های صلح اند.در این میان بانوی نخست کشور می گوید هیچ کس نمی تواند دستآورد های بانوان در بخش های مختلف در جریان گفتگوها نادیده گیرد. وی نیز بانوان را تشویق به پیشرفت در امور تشبث و بازرگانی میکند.در این مراسم از کمک مالی اتحادیه اروپا برای رشد تجارت بانوان به ارزش 7 میلیون یورو سخن به میان میاید.اما سفیر اتحادیه اروپا از نگرانی بانوان برای حفظ دستآورد های شان می گوید باید در دور بعدی گفتگو های صلح،به نگرانی های بانوان رسیدگی جدی صورت گیرد.شماری از بانوان با ما در باره عدم حضور شان در گفتگو های صلح نگرانی کردند،ما در کنار این که از عدم حضور بانوان در این گفتگو ها نگرانیم اما این را نیز درک کرده ایم که تمایل برای رسیدگی به این نگرانی ها در گفتگو های بعدی وجود دارد.بربنیاد آمار های اتاق تجارت وصنایع بانوان تا حال،بیش از 1150 بانوی تجارت پیشه به گونه رسمی جواز فعالیت گرفته اند.

اشتراک گذاری این مطلب :

مجموعه ها

تماشای سرویس خبری ۵:۳۰ شام