تازه ترین خبرها

وزارت تحصیلات عالی از برنامه های تازش در مورد سیستم آموزشی آنلاین خبر میدهد.

Posted on دوشنبه 22 دلو 1397

این برنامه تحت کورس های انلاین زیر نامه برنامه های کلان اموزشی آغاز گردیده است که هدف آن معرفی افغانستان از زاویه علم و فرهنگ برای جهانیان میباشد.همزمان با این سخنگوی وزارت تحصیلات عالی میگوید آنان در تلاش بهتر ساختن نصاب تحصیلی در کشور می باشند .وزارت تحصیلات عالی برای اولین بار سیستم آموزشی آنلاین را با شعار علم توانای است ایجاد کرد.این برنامه در نظر دارد تا مسایل فرهنگی، علمی و همچنان زندگی نامه شاعران معروف کشور چون مولانا بلخ را از طریق کورس های شش ماهه بصورت آنلاین برای جهانیان معرفی کند.در پهلوی این وزارت تحصیلات عالی از برنامه های تاز اش در مورد نصاب درسی و ایجاد خواب گاه ها، کودکستان و همچنان 25 موتر برای انتقال بانوان در دانشگاه های مختلف کشور خبر میدهد.وزارت تحصیلات عالی هم اکنون 92 برنامه کارشناسی ارشد و دوکترا دارد. و در حال حاضر بشتر از 350 هزار دانشجو در دانشگاه های مختلف کشور مشقول درس هستند.

اشتراک گذاری این مطلب :

مجموعه ها

تماشای سرویس خبری ۵:۳۰ شام