تازه ترین خبرها

وزارت صحت عامه نخستین مجمع عمومی شورای قابلگی ونرسنگ را امروز ایجاد کرد .

Posted on شنبه 10 قوس 1397

وزیر صحت عامه هدف از ایجاد این شورای را نظامند سازی نصاب درسی قابله ها در کشور عنوان می کند.فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه می گوید با ایجاد این شورا بسیاری از مشکلات در خصوصی عرضه خدمات بهداشتی را حل خواهد شد. برای نخستین بار وزارت صحت عامه شورای را بنام مجمع عمومی شورای قابلکی در کشور ایجاد کرده است هدف این شورا معیاری سازی خدمات صحی برای بانوان در کشورعنوان می شود.وزیرصحت عامه از ایجاد این شورا باابراز خوشبینی می گوید که این شورا پس از این ارایه خدمات غیر معیاری صحی در کشور را خواهد گرفت.با آنکه در کنار دانشگاه دولتی بیشتر قابله ها اسناد فراغت بدست اورده اند اما هنوز هم صد راه انان مشکلات جدی وجود دارد.با این همه شماری از قابله ها این شورا را برای نسل آینده قابله ها ونرسنگ ها مفید میدانند و اما از مشکلات امنیتی در برابر شان شاکی اند.با این همه وزیر صحت عامه میگوید کمبود قابله ها در کشور انان را نگران کرده است اما 200 قابله از کشور تاجکستان در افغانستان مصروف فعالیت ها هستند.

اشتراک گذاری این مطلب :

مجموعه ها

تماشای سرویس خبری ۵:۳۰ شام