تازه ترین خبرها

تلفات افراد ملکی در کشور نگران کننده است.

Posted on شنبه 10 قوس 1397

شماری از اعضای مجلس نمایندگان با انتقاد از حملات هوایی واشنگتن و افزایش تلفات افراد ملکی نهاد های امنیتی را به بی برنامه گی متهم میکنند.از سوی دیگر مجلس نمایندگان میگوید که حکومت انگیزه یی برای پیشبرد روند گفتگو های صلح ندارد و نیز هیتی که از سوی ریس جمهور برای گفتگو با طالبان معرف شده اند بی تجربه هستند.انتقاد از بی برنامه گی نهاد های امنیتی در آوردن امنیت در کشور.افزایش تلفات بی پیشنه افراد ملکی، و نیز بی برنامه گی نهاد های امنیتی از مواردی هستند که پرسش های را در اینجا به میان آورده است.گذشته از این نبود انگیزه برای پیشبرد روند گفتگو های صلح از موارد دیگریست که اعضای مجلس بر آن انگشت انتقاد میگذارد.و اما چه زمانی از پنجره های امید به صلح دید؟با این همه انتقاد از روند گفتگو های صلح در حالی میشود که هم اکنون واشنگتن در همکاری حکومت افغانستان تلاش دارد تا نشستی را با طالبان در آینده های نچندان دور برگزار کند.

اشتراک گذاری این مطلب :

مجموعه ها

تماشای سرویس خبری ۵:۳۰ شام