تازه ترین خبرها

مرحله دوم تحریم های اقتصادی واشنگتن بر ایران آغاز شد.

Posted on دو شنبه 14 عقرب 1397

اتاق های تجارت و صنایع میگوید که آغاز تحریم های اقتصادی امریکا روی روابط بازرگانی کشور های منطقه با افغانستان تاثیرات منفی خواهد گذاشت.از سوی دیگر وزارت تجارت و صنایع اما تحریم های اقتصادی واشنگتن بر ایران را تاثیر گذار بر واردات و صادر در کشور نمیداند.با اینحال آگاهان اقتصادی از واشنگتن میخواهند افغانستان از تحریم های اقتصادی بر ایران باید استثنا باشد.آغاز مرحله دوم تحریم های تازه اقتصادی بر ایران از سوی واشنگتن!تحریم های که پس از سرد شدن روابط میان مقام های تهران و واشنگتن صورت گرفته است.اتاق تجارت و صنایع از واشنگتن میخواهد تا افغانستان از این تحریم ها استثنا باشد.چین هند روسیه و افغانستان از کشور های هستند که روابط گسترده بازرگانی با ایران دارند.روی دیگر سکه اما اتاق های تجارت بین المللی وضع تحریم های واشنگتن بر ایران را همانند بار قبل بر صادرات و واردات در کشور اثر گزار نمیداند.افغانستان که در سال‌های اخیر گواه مشکلات فراوان ترانزیتی وبازرگانی با اسلام آباد بوده است بندر چابهار را به دیده یک بندر عمدۀ اقتصادی می‌نگرد.و اما در صورتیکه با وضع تحریم ها بر ایران بندر چابهار بروی بازرگانان بسته شود سرنوشت و وارادات و صادرات به کجا کشانیده خواهد شد؟ از سوی دیگر همین دیروز ریس جمهور غنی با الیز ویلز معاون وزارت خارجه امریکا و جان بس سفیر واشنگتن در افغانستان روی تاثیرات منفی تحریم های واشنگتن بر بندر چابهار در ارگ ریاست جمهوری گفتگو کرده است. با آغاز تحریم های واشنگتن مقام‌های تهران هشدار داده اند که وضع تحریم‌های امریکا بر تهران صلح و ثبات را در کشور های منطقه با چالش جدی روبرو خواهد کرد.

اشتراک گذاری این مطلب :

مجموعه ها

تماشای سرویس خبری ۵:۳۰ شام