تازه ترین خبرها

قاچاق انسان و پدیده بچه بازی در بسیار از ولایت ها نگران کننده است.

Posted on چهار شنبه 17 اسد 1397

موسسه اطفال متاثر از جنگ با انتقاد از نبود پیگیری پرونده های سو استفاده از کودکان میگوید حکومت در راستای مبارزه با قاچاقبران انسان و زورمندان برخورد قانونی نمیکند.از سوی هم وزارت عدلیه عملکرد کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان، این وزارت را در کاهش سطح قاچاق انسان موثر میداند.نشست ملی داد خواهی برای جلوگیری از اختطاف انسان.!عنوان نشستی است که در آن اعضای موسسه اطفال متاثر از جنگ قاچاق انسان و سو استفاده از کودکان را در بسیار از ولایت های کشور نگران کننده میدانند.به باور اشتراک کنندگان در این نشست پدیده بچه بازی در کنار قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخدر از باشندگان کشور قربانی میگیرد.اشتراک کننده گان عملکرد کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق وزارت عدلیه را ناکافی میکنند و از دادگاهی نشدن زورمندان و مقام های حکومتی از سوی نهاد های عدلی و قضایی سخت انتقاد می کنند.به باور انان، هیچ پرونده یی از پدیده بچه بازی با آنکه روز افزون مقام های پیشین حکومت مرتکب آن میشوند در داد گاه ثبت نشده است.سخن از ناکارایی حکومت در راستای عدم جلوگیری قاچاق انسان و نیز سو استفاده از کودکان در حالی به میان میاید که افغانستان در دومین فهرست کشور های قرار دارد که آمار قاچاق انسان هنوز هم بالا است.

اشتراک گذاری این مطلب :

مجموعه ها

تماشای سرویس خبری ۵:۳۰ شام