تازه ترین خبرها

برگزاری انتخابات در غزنی و شورای ولسوالی ها در نشست بعدی شورای امنیت نهایی خواهد شد.

Posted on چهار شنبه 17 اسد 1397

کمیسیون مستقل انتخابات می گوید با تمام تلاش ها برای برگزاری انتخابات شورای ولسوالی ها و چگونگی برگزاری انتخابات و رای دهی در ولایت غزنی هنوز تصمیم نهایی در این خصوص گرفته نشده است.شماری از فعالان مدنی ولایت غزنی اما می گویند در عقب عدم آغاز روند ثبت نام رای دهندگان و انتقال مواد به مراکز رای دهی به ولایت غزنی دست-های وجود دارد که انتخابات در این ولایت را به بحران کشانده اند.برگزاری انتخابات در غزنی و انتخابات شورای ولسوالی ها در هاله از ابهام قرار دارد.پیشتر کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که تصمیم در خصوص برگزاری انتخابات در ولایت غزنی و همچنان برگزاری انتخابات شورای ولسوالی ها که با کمبود نامزد در این بخش به چالش کشده شده را به شورای امنیت سپرده بود حال گفته می شود که شورای امنیت از کمیسیون خواسته تا در نشست بعدی این شورا طرح های بدلیل را برای برگزاری انتخابات در غزنی و شوراهای ولسوالی ها را ارایه کند.اما در گوشه دیگر این شهر برخی از شهروندان ولایت غزنی مشکل عدم برگزاری روند ثبت نام و همچنان نه نبود امنیت است و نه هم کدام مشکل تخنیکی وجود دارد بل دست ها در عقب این روند است که انتخابات در ولایت غزنی را با چالش روبرو کرده است.فعالان مدنی ولایت غزنی از حکومت و کمیسیون می خواهند تا انتخابات را همزان با برگزرای انتخابات در دیگر ولایت ها آغاز کند.پس از طرح برگزاری انتخابات در سه حوزه تنها در ولایت غزنی اکنون گفته های وجود دارد که انتخابات غزنی به تاخیر یک جا با انتخابات ریاست جمهوری برگزار گردد؛ شماری از فعالان جامعه مدنی در یک نشست خبری گفته است که احتمال دارد که ولایت غزنی یکی از ولایت های امن، به گروه طالبان سپرده شود. آنان می گویند که طرح حوزه بودن و یک بهانه است تا به دامن زدن قومی و سمتی بیشتر دامن زده شود تا بیستر مناسب به واگذاری این ولایت به طالبان فراهم گردد.

اشتراک گذاری این مطلب :

مجموعه ها

تماشای سرویس خبری ۵:۳۰ شام