تازه ترین خبرها

سنگ تهداب مطبع مصوون افغانستان به ارزش 70 میلیون یورو به کمک کشور المان توسط وزیر مالیه در فابریکه جنگلک در کابل گذاشته شد.

Posted on چهار شنبه 17 اسد 1397

وزیر مالیه اعمار این مرکز را برای بهبود در وضعیت صحی امنیتی و اقتصادی کشور مهم میداند.اما سفیر المان در کابل می گوید اعمار این مرکز نه تنها در پایتخت بل باید در تمامی کشور صورت گیرد تا از این طریق استعدادهای نهان دریافت گردد.سنگ تهداب مطبع مصوون افغانستان توسط سرپرست وزارت مالیه و سفیر المان در افغانستان در جنگلک کابل گذاشته شد.سرپرست وزرات مالیه ایجاد این پروژه را برای بهبود روابط اقتصادی بهبود وضعیت امنیتی و حتی در بخش صحی کشور مهم میداند و می گوید باوجود مشکلات فراراه این پروژه به همکاری کشور المان به بهره برداری شپرده شد.در همین حال سفیر المان در کابل می گوید عملی نمودن این پروژه را در افغانستان باعث دریافت استعدادهای نهان میان جوانان میداند.والتر هزمن، سفیر المان در کابل:چاپ وطبع اسناد یک موضوع مهم برای افغانستان است وباید آنرا در سراسر کشور نهادینه کرد و این یک گام مهم است و استعداد های نخبه که در افغانستان وجود دارد باید پیدا شوند.از سوی مسوولان در وزارت مالیه می گویند تا سال 2020 کار بهره برادری این پروژه به پایان خواهد رسید و در این مرکز کارمندان ان اموزش خواهند دید.

اشتراک گذاری این مطلب :

مجموعه ها

تماشای سرویس خبری ۵:۳۰ شام