تازه ترین خبرها

شماری از اعضای مجلس نمایندگان از مداخله ارگ ریاست جمهوری در کار کمیسیون مستقل انتخابات به شدت انتقاد میکنند ومیگویند ریاست جمهوری در پی مهندسی انتخابات است.

Posted on چهار شنبه 2 جوزا 1397

اما یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات سخنان اخیر معاذ الله دولتی را موقف رسمی کمیسیون انتخابات نمی داند.معاذ الله دولتی معاون کمیسیون انتخابات به تازگی گفته که رییس جمهور غنی در نشستی از او و سه عضو دیگر این کمیسیون خواسته که اگر مخالف نصب برچسپ روی کاپی شناسنامه ها باشند، باید از وظایف شان کنار بروند.ریاست جمهوری اما پیش از این همواره موضوع دخالت در امور کاری کمیسیون های انتخاباتی را رد کرده است.پس از گزارش ها در مورد تهدید شدن اعضای کمیسیون مستقل انتخابات از سوی رییس جمهور غنی و دخالت های حکومت در امور کاری این کمیسیون، سر انجام این موارد ظاهرا تایید شده است.معاذالله دولتی معاون کمیسیون مستقل انتخابات به تازگی در سخنانی گفته که رییس جمهور غنی در نشستی از او و سه عضو دیگر این کمیسیون خواسته که اگر مخالف نصب برچسب ثبت نام روی کاپی شناسنامه‌ها هستند، از وظایف‌ شان استعفا کنند. این سخنان او با واکنش های گسترده در مجلس نمایندگان روبرو شده است. اما یک عضو دیگر کمیسیون مستقل انتخابات سخنان همکارش معاذ الله دولتی را رد می کند. این درحالیست که قرار است به روز شنبه هفته آینده، مجلس نمایندگان مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات و اداره ثبت احوال نفوس را برای پاسخگویی فرا بخواند.این درحالی است که هنوز هم در برخی ولسوالی ها به دلیل نا امنی ها، روند ثبت نام آغاز نشده و در ولایت غزنی قرار گزارش ها دروازه کمیسیون انتخابات بسته است. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که در ظرف دو روز آینده، هیات بلند پایه بخاطر حل چالش های انتخابات در غزنی، راهی این ولایت خواهد شد.

اشتراک گذاری این مطلب :

مجموعه ها

تماشای سرویس خبری ۵:۳۰ شام