تازه ترین خبرها

از شماری از فعالان مدنی ولایت میدان وردگ برخی از مقام ها ومردمان ولایت میدان وردگ را به پناه دادن به طالبان وانتقاد از حکومت متهم میکنند.

Posted on شنبه 8 ثور 1397

این فعالین مدنی که زیر نام کاروانی صلح به هدف رساندن پیام صلح به میدان وردک رسیدند ازمخالفان مسلح دولت میخواهد که از جنگ وخون ریزی دست بکشند وبه روند صلح رو بیارند.کاروانی زیرنام صلح، متشکل از فعالان مدنی درهمکاری با وزارت اطلاعات وفرهنگ به سلسله سفرهای شان به ولایت های کشور می خواهند که پیام صلح را همگانی بسازند.اکنون به ولایت میدان وردگ رسیده اند.درهمین حال مقام های محلی ولایت میدان وردگ عوامل تامین نشدن صلح در کشور را اینگونه خلاصه می سازند.اما یک مشاور ریاست اجرایه برخی مقام های محلی این ولایت را به پناه دادن به طالبان و انتقاد از حکومت متهم میکنند.این درحالی است که میدان وردگ در نزدیکی کابل یکی از ولایت های نا امن بشمار می رود که حضور هراس افگنان دراین ولایت همواره از مردم قربانی گرفته است.

اشتراک گذاری این مطلب :

مجموعه ها

تماشای سرویس خبری ۵:۳۰ شام