تازه ترین خبرها

بحران خشکسالی، افغانستان را با بحران اقتصادی و انسانی مواجه خواهد کرد.

Posted on یکشنبه 26 حمل 1397

شماری از اعضای مجلس سنا می گویند در حال حاضر ولایت های بادغیس، غور، فاریاب، نیمروز و جوزجان، به شدت از خشکسالی متاثر شده اند و به همین دلیل، دهقانان مواشی شان را به قیمت بسیار پایین به فروش می رسانند، زیرا علفچرها درین ولایت ها خشکیده است.مردم افغانستان در حالی که از یک سو با تهدید تروریزم و فقر مواجه اند، از جانب دیگر امسال خشکسالی به شدت برخی از ولایت های شمالی و شمال غربی کشور را تهدید می کند و مشکل آن چنان شدت یافته که علفچرها ظاهرا خشکیده اند و مالداران، مواشی شان را با قیمت پایین می فروشند.ولایت های غور، بادغیس، جوزجان، فاریاب و نیمروز از ولایت هایی اند که با خشک سالی روبرو شده اند و حتی آب دریای هلمند به ولایت نیمروز نمی رسد.وزارت زراعت و مالداری گفته که دوصد ملیون افغانی را از بهر خرید علوفه اختصاص داده، اما سناتوران این را کافی نمی دانند.این درحالی است که شاکر کارگر، نماینده رئیس جمهور در امور کشورهای مشترک المنافع با بحرانی توصیف کردن وضعیت مالداری و دهقانان ولایت‌های شمال کشور گفته که برای جلوگیری از وضعیت کنونی، دولت افغانستان با کشورهای ترکمنستان و ازبیکستان صحبت کرده تا دام‌

اشتراک گذاری این مطلب :

مجموعه ها

تماشای سرویس خبری ۵:۳۰ شام