تازه ترین خبرها

وزارت احیا و انکشاف دهات قرارداد شش پروژه ساخت جاده و پل را به ارزش نزدیک به 600 میلیون افغانی با شماری از شرکت های ساختمانی امضا کرد.

Posted on سه شنبه 1 حوت 1396

وزیر احیا و انکشاف دهات می گوید پروژه ها در ولایت های کابل، بامیان، هرات، تخار، پروان و قندز، عملی خواهد شد. درهمین حال شرکت های پیمان کار تعهد می سپارند که افزون بر کار باکیفیت، مردم محل را نیز در پیشبرد این پروژه ها استخدام خواهند کرد. بر بنیاد این قرار داد های وزارت احیا و انکشاف دهات با شرکت های خصوصی ساختمانی، شماری از جاده های روستایی در شش ولایت کشور با هزینه بیش نزدیک به 600 میلیون افغانی عملی خواهد شد.در همین حال شرکت های پیمان کار تعهد می سپارند که پروژه های ساخت جاده و پل ها را به گونه معیاری و باکیفیت بالا انجام خواهند داد.بر بنیاد برنامه جاده سازی وزارت احیا وانکشاف دهات، بخش بزرگی از جاده ها در روستا ها بنابر پیشنهاد روستا نشینان ساخته می شود و مردم محل خود در تامین امنیت و نظارت از کیفیت کار پروژه ها سهم می گیرند.

اشتراک گذاری این مطلب :

مجموعه ها

تماشای سرویس خبری ۵:۳۰ شام