تازه ترین خبرها

حکومت وحدت ملی نسبت به کمیسیون مستقل انتخابات بی مهر است و برنامه های این کمیسیون در راستای رگزاری انتخابات پارلمانی را در اولویت قرار نمی دهد.

Posted on سه شنبه 21 قوس 1396

رهبری کمیسیون مستقل انتخابات نگران اند که این کمیسیون از هر سو، مورد مداخلات حلقات قرار گرفته و از سویی هم، تلاش های حکومت برای برگزاری انتخابات سال آینده کافی نیست.کمیسیون مستقل انتخابات هشدار می دهد اگر حکومت به تعهدات خود عمل نکند، برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها، به تاخیر خواهد افتاد.سرانجام رهبری کمیسیون مستقل انتخابات لب گشود و با سخنان نرم، انگشت انتقاد را به سوی رهبران سیاسی حکومت نشانه گرفت. اعضای این کمیسیون می گویند برنامه های کاری این کمیسیون در بی مهری تمام حکومت قرار گرفته و برگزاری انتخابات، در اولویت کاری حکومت قرار ندارد.نبود امنیت، عدم تهیه بودجه و توزیع تذکره تابعیت برای شهروندان از شرایطی است که حکومت باید به تعهدات خود عمل کند، در غیر آن، احتمال می

اشتراک گذاری این مطلب :

مجموعه ها

تماشای سرویس خبری ۵:۳۰ شام