تازه ترین خبرها

چین به ارزش 7.5 میلیون دالر برنج به افغانستان کمک کرد.

Posted on يكشنبه 7 عقرب 1396

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می گوید چین بیشتر از چهار هزار تن برنج را به افغانستان کمک کرده که 502 تن آن به کابل رسیده و متباقی نیز در آینده تسلیم حکومت افغانستان خواهد شد.مسوولان سفارت چین در کابل می گویند دولت این کشور راهکار تازه‌ای را برای افغانستان اتخاذ کرده و مطابق به آن، این کشور کمک هایش را در بخش های گوناگون به افغانستان ادامه خواهد داد.مردم افغانستان که همه ساله در فصل سرما از اثر حوادث گوناگون طبیعی متضرر می شوند، نیاز به کمک های فوری پیدا می کنند که کشور چین در سال جاری خورشیدی، 4442 تن برنج را برای کمک رسانی به متضررین از حوادث طبیعی کمک کرده است.چین یکی از کشور های دارای اقتصاد قوی در منطقه است. ظاهراً راهکار تازه‌ای را برای افغانستان اتخاذ کرده که قرار است مطابق به آن، کمک هایش را با افغانستان ادامه دهد.ما امروز 502 تن برنج از کل 4442 تن برنج کمکی به افغانستان را تسلیم حکومت این کشور کردیم که ارزش آن 7.5 میلیون دالر امریکایی می شود این کمک ها بر اساس راهکار تازه چین برای افغانستان است و کمک های مان به افغانستان در بخش های گوناگون ادامه خواهد داشت.این مقدار برنج که گفته می شود در 20 کانتینر در مدت 30 روز به کابل رسیده، به گفته مسوولان شرکت انتقال این مواد خوراکی به افغانستان، متباقی آن در هفت مرحله به افغانستان منتقل می شود.برای رسیدگی به متضررین احتمالی حوادث طبیعی در سال جاری خورشیدی، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در 34 ولایت مطابق به میزان تهدیدات حوادث طبیعی برای هر ولایت، 3 تا 5 میلیون افغانی فرستاده تا بتوانند به زودترین فرصت، به متضررین کمک رسانی شود.

اشتراک گذاری این مطلب :

مجموعه ها

تماشای سرویس خبری ۵:۳۰ شام