تازه ترین خبرها

ارتش پاکستان ارتباط میان آی‌اس‌آی و هراس‌افگنان را تأیید کرد!

Posted on جمعه 14 میزان 1396

آصف غفور سخنگوی ارتش پاکستان داشتن ارتباط سازمان‌های استخباراتی کشورش را با گروه‌های تندرو بخش عادی از فعالیت‌های این سازمان‌ میداند؛ اما می گوید که حکومت پاکستان از هیچ‌یک از گروه‌های هراس‌افگن پشتیبانی نمی‌کند.درهمین حال وزیر خارجۀ پاکستان، گفته است که ایالات متحدۀ امریکا از قبل جنگ را در افغانستان باخته است واگر ایالات متحده تلاش کند که قضیۀ افغانستان را تنها با توسل به جنگ حل کند، به گفتۀ وی این وضعیت سبب خواهد شد که طالبان و داعش در یک صف متحد شوند.پس از آنکه جوزف دنفورد رییس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده گفت که آی ایس آی با گروه های هراس افگن ارتباط دارد. حالا ارتش این کشور بگونه رسمی تایید می کند که سازمان استخباراتی پاکستان با همه گروه های هراس افگن ارتباط دارد؛ سخنگوی ارتش این کشور؛ اما هرگونه حمایت کشورش از گروه های هراس افگن را رد می کند.داشتن روابط با حمایت کردن از گروه‌های هراس افگن دو چیز متفاوت استند. برای من نام یکی از سازمان‌های استخباراتی را بگیرید که با گروه‌های تندرو ارتباط نداشته باشند. هرکس دارد. اگر این ارتباط به خاطر از میان برداشتن تهدید باشد پس یک اقدام مثبت است. درهمین حال وزیر خارجه پاکستان در مرکز پژوهشی صلح ایالات متحده می گوید که امریکا جنگ را در افغانستان باخته است.به گونۀ که جنگ افغانستان تعقیب می‌شود، جنگ افغانستان را خواهید باخت. شما از قبل بازندۀ جنگ در افغانستان استید. فقط می خواهید خودتان را در آنجا نجات دهید.وزیر خارجۀ پاکستان همچنین هشدار می دهد که اگر ایالات متحده تلاش کند تا قضیۀ افغانستان را تنها با توسل به جنگ حل کند، به گفتۀ وی این وضعیت سبب خواهد شد که طالبان و داعش در یک صف متحد شوند.این درحالی است که رئیس جمهور غنی دعوت رییس ستاد ارتش پاکستان را برای بازدید از آنکشور پذیرفته‎است. وقرار است آقای غنی به پاکستان سفر کند. هرچند که تاهنوز جزییات این سفر روشن نشده است.

اشتراک گذاری این مطلب :

مجموعه ها

تماشای سرویس خبری ۵:۳۰ شام