تازه ترین خبرها

محمدمحقق معاون دوم ریاست اجرایی وعضو ارشد شورای ائتلاف برای نجات افغانستان هشدار میدهد که نظام کنونی در نبود این شورا، بی معنی است.

Posted on شنبه 21 اسد 1396

آقای محقق ادعا دارد نصف رای این حکومت مربوط به شورای ائتلاف می شود از همین رو، برای مطالبه حق شان، به مبارزات سیاسی شان ادامه خواهند داد.اما هیات اداری مجلس نمایندگان تشکیل شورای ائتلاف را از سوی محمدمحقق، عطامحمدنور و جنرال دوستم، یک اقدام خودسرانه میداند، و می گوید این افراد نخست از وظایف شان استعفا دهند و بعد از آن به فعالیت های سیاسی بپردازند.محمدمحقق معاون دوم ریاست اجرایی و بنیان گذار شورای ائتلاف نجات برای افغانستان می گوید که بر اساس مشارکت مشروع شان در حکومتف حق شان را از نظام کنونی مطالبه می کنند. آقای محقق ادعا دارد که نصف رای مردم افغانستان در تشکیل حکومت مربوط به اعضای شورای ائتلاف نجات برای افغانستان می شود که برای گرفتن این حق، به مبارزات سیاسی شان ادام می دهند.اما هیات اداری مجلس نمایندگان، تشکیل شورای ائتلاف نجات برای افغانستان از سوی محمدمحقق، عطامحمدنور و جنرال دوستم، یک اقدام خودسرانه و بدون مشوره مردم افغانستان می داند.نذیراحمداحمدزی معاون دوم مجلس نمایندگان می گوید که این سه حلق سیاسی برای ادامه فعالیت های شان، باید از بدنه نظام افغانستان کنار رفته و از وظایف شان استعفا دهند. معاون دوم مجلس نمایندگان تاکید کرد که حکومت کنونی تا دو سال دیگر به کارش ادامه خواهد و هیچ گونه فرصت سو استفاده را به گروه های سیاسی نخواهد داد.اما همه ای این بحث و جدال ها، ریشه در تشدید جنگ شمال افغانستان دارد. آقای محقق برای کنترول و مهار جنگ شمال افغانستان، بارها از شورای امنیت خواسته تا مجاهدین را در چارچوب پولیس محلی تنظیم کند اما حکومت به این نگرانی های وی توجه نکرده است. در حال حاضر، 30 هزار پولیس محلی در سراسر کشور وجود دارد که در این میان تنها، 600 پولیس محلی در 9 ولایت شمال افغانستان موجود هستند. آقای محقق معتقد است که موجودیت ده هزار پولیس محلی در شمال افغانستان می تواند در کاهش گراف جنگ، تاثیر گذار واقع شود، امری که حکومت به این درخواست، پاسخ رد داده است.

اشتراک گذاری این مطلب :

مجموعه ها

تماشای سرویس خبری ۵:۳۰ شام