تازه ترین خبرها

دهلیز هوایی انتقال کالاهای بازرگانی میان افغانستان و هند امروز با حضور رییس جمهور غنی در کابل گشایش یافت

Posted on دوشنبه 29 جوزا 1396

.در نخستین پرواز 60 تن میوه و دیگر فر آورده های زراعتی افغانستان به هند صادر شد. رییس جمهور گشایش این دهلیز هوایی را فصل تازه روابط بازرگانی میان کابل و دهلی نو می خواند و هشدار می دهد کشور های که در پی ایجاد مانع فرا را تجارت افغانستان اند، حکومت آن را به فرصت تبدیل خواهد کرد. رییس جمهور تاکید می کند که افغانستان باید به کشور صادراتی در منطقه تبدیل شود، در همین حال سفیر هند در کابل تعهد می کند که دهلیز هوایی میان هند و افغانستان، به یک شبکه بزرگ ترانزیتی تبدیل خواهد کرد.پس از ماه ها انتظار سر انجام امروز دهلیز هوایی انتقال کالاهای بازرگانی میان افغانستان و هند، این جا با حضور رییس جمهور غنی گشایش یافت. رییس جمهور گشایش این دهلیز هوایی را در توسعه بازرگانی میان دهلی نو و کابل یک گام تاریخی می خواند.رییس جمهور غنی تاکید می کند که حکومت و سکتور خصوصی در تلاش است تا افغانستان به یک کشور صادراتی مبدل شود.در همین حال سفیر هند در کابل، گشایش این دهلیز هوایی را در گسترش روابط بازرگانی میان افغانستان و هند با اهمیت می خواند و از تلاش های حکومت اش در گسترش این دهلیز تعهد می سپارد." حکومت هند برای تبدیل کردن این دهلیز هوایی به یک شبکه بزرگ گام های عملی را برخواهد داشت هر اقدام بزرگ مشکلات خود را دارد. اما این دهلیز هوایی تجارت و ترانزیت میان کابل و دهلی نو را وارد فصل تازه خواهد ساخت."رییس جمهور غنی در این جا، خطاب به شماری از کشور های همسایه به ویژه پاکستان می گوید، دامن زدن به نا امنی ها در افغانستان صدمه بزرگ به کشور های حامی هراس افگنان خواهد رساند.با آغاز به کار دهلیز هوایی، اتکای افغانستان به بنادر پاکستان به گونه چشمگیری کاهش خواهد یافت.

اشتراک گذاری این مطلب :

مجموعه ها

تماشای سرویس خبری ۵:۳۰ شام