تماس با ما


آدرس دفتر مرکزی

سرک پانزدهم وزیر اکبرخان
کابل - افغانستان
  • +93-785-885-010
  • info@mbn.af
  • hr@mbn.af

ساعات کاری

روزهای هفته زمان کاری
شنبه ۸:۰۰ صبح الی ۴:۰۰ بعداز ظهر
یکشنبه ۸:۰۰ صبح الی ۴:۰۰ بعداز ظهر
دوشنبه ۸:۰۰ صبح الی ۴:۰۰ بعداز ظهر
سه شنبه ۸:۰۰ صبح الی ۴:۰۰ بعداز ظهر
چهارشنبه ۸:۰۰ صبح الی ۴:۰۰ بعداز ظهر
پنج شنبه ۸:۰۰ صبح الی ۴:۰۰ بعداز ظهر
جمعه رخصت

نظرات و پیشنهاداتان را با ما شریک سازید