تبلیغات با ما


آگهی های بازرگانی شما در شبکه تلویزیونی میوند

برای دست یابی به بیننده های شبکه تلویزیونی میوند ما به شما بخش اعلانات بازرگانی با میوند را پیشنهاد میکنیم
ما قادر به این هستیم که شما را به مخاطبین مورد نظرتان برسانیم


 با داشتن زمانبندی مشخص و پلان کاری دقیق همراه با همکاری تیم نخبه و فعال بخش بازاریابی ( مارکتینگ‌) ما قادر به این امر هستیم تا تبلیغات شما را به بهترین وجه ممکن به مخاطبین مورد نظرتان در جامعه افغانستان برسانیم


تبیغات شما همزمان در وبسایت و شبکه تلویزیونی میوند صورت خواهد گرفت که این امر موارد ذیل را برای پیش برد تجارت شما در بر خواهد داشت:

  • جذب مشتریان جدید
  • افزایش فروشات شما به بهترین وجه ممکن
  • مفاد بیشتر
  • پایدار در بازار رقابت تجارتی
  • و بهترین راه مفاد در سرمایه گذاری شمابرای آگهی های بازرگانی تان با ما در تماس شوید:

شماره تماس: +93-790-444-410
ایمیل : sales@mbn.af